Nærøysund Aquaservice AS er en bedrift i Nærøy kommune i Nord Trøndelag som selger tjenester hovedsakelig til havbruksnæringen. Vi er for tiden 25 fast ansatte.

Av våre tjenester kan nevnes: utlegg av fortøyninger, ROV survey, skivevasking av nøter, vasking/kontroll av oppdrettsmerder, plastsveis, mekanikertjenester, Multistråle samt frakt og slep.
Vi har også god erfaring med utlegg av kaianlegg/marinaer.

Nærøysund Aquaservice er også lærlingebedrift i 3 fag: aquakultur, industrimekaniker og FU (fjernstyrte undervannsoperasjoner).

  • Fortøying

    Vi har i en årrekke lagt ut fortøyninger for havbruksnæringen. I dag er det hovedsakelig båten «Camilla» som brukes til dette formålet.

  • ROV

    Vi disponerer i dag 3 ROV`r.  Av utstyr på disse kan nevnes: sonar, posisjonering, gripeklo, samt fast og bevegelige gripearmer. ROV båten Marøysund er også utstyrt med multistrålelodd.

  • Båter og Flåter

    Her finner du en rask oversikt over våre båter og flåter sammen med kontaktinformasjon.