• ROV

  Vi disponerer i dag seks ROV`r i ulike størrelser.

 • Fortøying

  Vi har i en årrekke lagt ut fortøyninger for havbruksnæringen.

 • Våre fartøy

  Her finner du en oversikt over våre fartøy sammen med kontaktinformasjon.

 • Om oss

  Nærøsysund Aquaservice AS er Achilles Utilities NCE kvalifisert.

 • Produksjon

  Vi produserer blant annet flytebrygger, landganger, utriggere og vannscooterdokker.

 • Notvask

  Til notvask bruker vi i dag hovedsaklig vaskesystemene FNC og Racemaster.

 • Bilder

  Ta en titt her for å se bilder av våre båter og div. utstyr i drift.

 • Undervannsforing

  Vi er utvikler og produsent av AKVA Subsea Feeder undervannsforingssystem, som selges via AKVA group.