Da er vi Achilles Utilities NCE kvalilifisert og er registrert som leverandør i Achilles Nordics & Central Europe Pre-Qualification System. Vi har tro på at dette kan være med å åpne ytterligere noen dører for Nærøysund Aquaservice.