Paulsen Maskin er kommet godt i gang med utsprenging og planering av det nye tomteområdet vårt. 

Totalt skal 35 tusen kubikk fjell sprenges ut, og etableres som fylling i sjø. Med dette vil vi få nærmere 10 mål ekstra planert tomt, og en ny produksjonshall for plastarbeider på nærmere 1300 kvadrat er under prosjektering. Mye av utstyret som brukes i havbruksnæringa er produsert av PE-plast, hvor vi står for både produktutvikling og produksjon. Med denne utvidelsen ønsker vi å forsterke satsningen vår på land og å generere flere arbeidsplasser her.

Foto: Privat og Paulsen Maskin

NT24 har skrevet mer om satsningen vår her: https://www.nt24.no/serviceselskapet-ployer-overskuddet-inn-i-nytt-areal-og-nye-bater-en-betydelig-investering/s/5-120-43754