Paulsen Maskin har begynt arbeidet med å legge utsprengte masser i sjøen, og vi ser frem til at å få en ny og større produksjonshall for PE på plass. Metallbygg med sine underleverandører starte bygging av hall i løpet av høsten, og vi satser på innflytting rett over nyttår. 
 
Vedlagte skisse viser i grove trekk hvordan dette blir til slutt.
 

Vi har signert kontrakt på 5 akser CNC vannskjærebord på 3 X 6 meter fra iTec, som vil gjøre plast og metallproduksjonen vår langt mer strømlinjeformet enn dagens produksjon. På disse bordene kan vi skjære stål opp i 20 cm tykkelse, så her vil det også være mulighet for andre aktører i distriktet å få skjært ut deler om det skulle være behov for det.