Nærøysund Aquaservice AS er en bedrift i Nærøysund kommune i Trøndelag som selger tjenester og  produkter, hovedsakelig til havbruksnæringen, men også til privatmarkedet. Vi er for tiden 33 fast ansatte, og er lærlingebedrift i 4 fag: havbruksteknikk, akvakultur, industrimekaniker og FUO (fjernstyrte undervannsoperasjoner).

Av våre tjenester kan det nevnes: utlegg av fortøyninger, ROV, notvask, vask/generasjonskontroll av oppdrettsmerder, boring av fjellbolter vha. ROV, bunnkartlegging, mekanikertjenester, sveis av plast og metall, produksjon og utlegg av flytebrygger/marinaanlegg samt frakt og slep. Vi er også utvikler og produsent av AKVA Subsea Feeder undervannsforingssystem, som selges via AKVA group.

Nærøysund Aquaservice sitt kvalitetssystem er sertifisert ihht. ISO 9001 og 14001.  Vi er også Achilles Utilities NCE kvalilifisert og er registrert som leverandør i Achilles Nordics & Central Europe Pre-Qualification System.