Nærøysund Aquaservice AS er en bedrift i Nærøysund kommune i Trøndelag som selger tjenester og  produkter, hovedsakelig til havbruksnæringen, men også til privatmarkedet. Vi er for tiden 32 fast ansatte, og er lærlingebedrift i 3 fag: akvakultur, industrimekaniker og FU (fjernstyrte undervannsoperasjoner).

Av våre tjenester kan det nevnes: utlegg av fortøyninger, ROV, notvask, vask/generasjonskontroll av oppdrettsmerder, boring av fjellbolter vha. ROV, bunnkartlegging, mekanikertjenester, sveis av plast og metall, produksjon og utlegg av flytebrygger/marinaanlegg samt frakt og slep.

Vi er også utvikler og produsent av AKVA Subsea Feeder undervannsforingssystem, som selges via AKVA group.