Vi har i en årrekke lagt ut fortøyninger for havbruksnæringen.