Til notvask bruker vi i dag hovedsaklig vaskesystemene FNC og Racemaster.