Under menyen tjenester finner man de tjenestene vi tilbyr i dag. Vi kommer etterhvert til å utvide tjenestetilbudet endel, og i første rekke vil dette bli på undervannstjenester.

Vi har nylig utviklet en rov vasker for fortøyninger under vann, og neste prosjekt nå er en rov-vasker for bunnringer. Vi tar da sikte på å vaske og inspisere bunnringer når de er helt nedsenket. Videre er «Marøysund» utrustet med multistrålelodd.

Vår sist anskaffet ROV har kraftigere motorer og bevegelig gripearm. Med dette åpner det seg nye muligheter i forhold til undervannstjenester. Nye ting som trolig vil komme her er slamsuging under anlegg, og trolig også boring av bolter på dypt vann vha ROV. Har fått levert symaskin for bøting av nøter under vann vha ROV.

På fortøyningssiden har vi konkrete planer om et større servicefartøy. Dette er en naturlig utvidelse i takt med utviklingen i næringen generelt. Tiden begynner å nærme seg at man må passere 15 meters grensen for å få en arbeidsbåt som som oppfyller dagens krav til sikkerhet og fleksibilitet.

Vi har utrustet en lekter med vaskebukker for vask/kontroll av alle typer oppdrettsmerder, med og uten bunnring. Sertifisering av bunnringsystemer kan tas samtidig og vil være kostnadseffektivt. Når det gjelder skivevasking så er det hele tiden jevn utvikling. Vi har nå tatt steget fra 450 liters pumper, til 650 liter. Trolig er det på dette nivået man vil ligge en stund, da det ikke er ønskelig at riggene skal bli noe større enn de på 17 skiver som vi betjener i dag.

Vi har bygd opp ett mobilt ozoneringsanlegg med flyttbar ramme for desinfeksjon av vaskeskiver, ROVèr og annet utstyr. Kan plasseres strategisk i forhold til eventuelt sykdoms soner. Løsning for ozonering for båter er under utarbeidelse.