Vi har lagt ut fortøyninger siden Nærøysund Aquaservice ble startet i 2003. Høsten 2021 overtok vi stålkatamaranen Aqua Fighter, som i tillegg til Aqua Supporter håndterer fortøyningsjobbene. Aqua Fighter er godt utrustet med to kraner og solid vinsj- og ankerhåndteringsmateriell.

Alle nyutlagte fortøyninger kontrolleres med ROV etter at vi har lagt de ut. Som dokumentasjon får kunden en rapport på utlegget som inneholder oversikt over brukt materiell, og hvilke posisjoner anker og bolter står på. I tillegg gir vi ut Olexplot, Olexkart, film av anlegget, samt en rapport basert på ROV undersøkelsen.