Vi disponerer seks ROV`r i forskjellig størrelse som brukes til bla. sjekk av fortøyninger, nøter, boring/gysing bergbolter, spyling fortøyninger, bøting av nøter. Av utstyr på disse kan nevnes: sonar, posisjonering, gripeklo, fast og bevegelige gripearmer, tauvaskeutstyr samt symaskin for bøting av not.  

Borring, gysing og nedsetting av fjellbolter 


Multistråle bunnkartlegging

Posisjonering