Til notvask bruker vi i dag hovedsaklig vaskesystemene FNC (thrusterdrevet notvaskesystem) og Racemaster. 

I tillegg til vaskeanlegg på båt, har vi også fått bygd to vaskeflåter. Disse har lugarer og bofasiliteter for de ansatte, og egen fremdrift for manøvrering innad i anleggene. Over lengre strekninger sleper vi de til destinasjonen med en av våre slepebåter.