Vi disponerer i dag 7 vaskeanlegg i forskjellig størrelse. Vi har anlegg i fra 100 l i min opp til anlegg som leverer 650 l i min.
De som blir mest brukt i dag er anlegg på 450 og 650 l i min med 17 vaskeskiver på rekke.
I tillegg til dette brukes også vår beltegående vaskerobot for å ta områder rundt håv og blyterne hvor de store riggene kan få problem med å komme til.
Alle våre vaskerigger har påmontert lys og kamera, slik at man har full kontroll på vaskeresultat og riggens bevegelser i nota. Det er også mulig med dokumentasjon vha opptak av vaskeprosessen.
I tillegg til vaskeanlegg på båt, har vi også fått bygd to vaskeflåter. Disse har lugarer og bofasiliteter for de ansatte, og egen fremdrift for manøvrering innad i anleggene. Over lengre strekninger sleper vi de til destinasjonen med en av våre slepebåter.

vaskeflåten "Ola" på tur inn Ottersøyvågen

vaskeflåten «Ola» på tur inn Ottersøyvågen